FANDOM


Powrót do Cybernum RPG.


Blue Bomb Edit

Środek chemiczny używany przez psoników. Znacznie wzmacnia potencjał psi. Wkłada się go do gniazda interfejsu a stamtąd przenika on do mózgu. Zbyt częste używanie powoduje uszkodzenie przednich płatów.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.